Heeren van Rustenburg nieuwsbericht 1

Updatebericht Heeren van Rustenburg fase 2 Puttershoek

In dit bericht informeren we u over de laatste stand van zaken rondom het woningbouwproject Heeren van Rustenburg fase 2 en dan met name over de ontvangen zienswijzen en het verdere verloop van het proces van dit nieuwbouwproject.

Van Wijnen Projectontwikkeling West en gemeente Hoeksche Waard werkten de afgelopen jaren aan het nieuwbouwplan Heeren van Rustenburg fase 2. Deze nieuwe woonbuurt in Puttershoek bestaat uit circa 85 nieuwbouwwoningen voor verschillende doelgroepen.

Participatieproces met inwoners
De afgelopen periode zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners. Zo is er in het voorjaar van 2022 een participatiebijeenkomst (Expeditie) georganiseerd op locatie. Omwonenden en andere geïnteresseerden gaven feedback op de plannen en op enkele onderdelen van het plan, zoals de architectuurstijl en de openbare ruimte.

Na de bijeenkomst is er een klankbordgroep opgericht, met verschillende inwoners uit de buurt. Tijdens deze bijeenkomsten is er dieper op verschillende thema’s van het plan ingegaan zoals bijvoorbeeld verkeer, bouwhoogte, groen en water. Er zijn in totaal 4 klankbordgroep bijeenkomsten geweest. De plannen zijn in deze periode met de hulp van de klankbordgroep aangescherpt en tot een definitief ontwerp gemaakt.

Om de nieuwe plannen ook aan de rest van de inwoners te laten zien is er een tweede participatiebijeenkomst (Expositie) georganiseerd. Deze vond plaats in november 2024. Tijdens deze bijeenkomst werden de inwoners en andere geïnteresseerden geïnformeerd over het definitief ontwerp en konden ze weer feedback op het ontwerp geven. Na de bijeenkomst is het plan ter inzage gelegd. De uitkomsten van de verschillende bijeenkomsten zijn terug te zien op www.heerenvanrustenburg.nl

Aan de slag met de ontvangen zienswijzen
Tot en met 24 januari 2024 heeft het Ontwerp Bestemmingsplan ter inzage gelegen. Omwonenden hebben gebruik gemaakt van het indienen van een zienswijze. Momenteel werken wij aan de Nota van Beantwoording van deze zienswijzen en waar nodig worden deze onderbouwd met onderzoeken. Wij verwachten hier dit voorjaar een reactie op te geven.

Wat kunt u de komende tijd verwachten?
Hieronder ziet u de verwachte planning.

Item c29fa3573d827bc1796b95cc00f9b3414601b352


Contact
Heeft u vragen of wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met Mariëlle de Gelder, projectleider ruimtelijke ontwikkeling gemeente Hoeksche Waard, via 06-81013622. Ook kunt u een mail sturen naar marielle.degelder@gemeentehw.nl of rustenburg@vanwijnen.nl.

Hoeksche WaardLogo van wijnen